CatalanSpainBaranes - Cristaltec

Baranes

Les baranes són un element de seguretat molt important en un habitatge en escales, balcons, terrasses o altres similars.
Consisteix en una estructura perimetral segons la zona a instal·lar, composta per perfils verticals ancorats a terra o forjat, amb perfils o vidre per cobrir l'altura desitjada i altres perfils horitzontals que fa que ens puguem donar suport.

En Cristaltec podem assessorar i fabricar tot tipus de baranes de diferents materials en alumini, en ferro, en acer inoxidable, en vidre o combinant vidre amb ferro o acer inoxidable o vidre i alumini.

Les baranes tenen una infinitat de formes, models i colors, sempre respectant l'estètica de la comunitat, normatives de seguretat, etc.

SUBIR
CatalanSpain